ทำเสร็จใหม่ (Just after double-eyelid surgery)

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล