เย็บเอ็นตาป้องกันและแก้ไขปัญหาตาล่างแบะออก

เย็บเอ็นตาป้องกันและแก้ไขปัญหาตาล่างแบะออก   

      การผ่าตัดเย็บเอ็นตาล่างขึ้น จะพิจารณาทำ ร่วมกับการผ่าตัดถุงใต้ตาเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาตาล่างแบะออก ในผู้ที่มีอายุเยอะ หรือเอ็นยึดตาล่างไม่แข็งแรง ซึ่งช่วยให้ตาล่างดูเต่งตึงขึ้นด้วย

      นอกจากนี้ การผ่าตัดเย็บเอ็นตาล่าง ยังช่วยรักษาอาการตาล่างแบะออก ที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการทำการผ่าตัดตาล่างมาแล้ว และผู้ที่มีอาการตาลอย หรือขอบตาล่างไม่คลุมถึงลูกตาดำ หรือเป็นตาขาวด้านล่างมาก ก็ามารถทำผ่าตัดวิธีนี้ได้

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล