เปิดหัวตาด้วยเทคนิคเฉพาะ

 เปิดหัวตาด้วยเทคนิคเฉพาะ Expert Epicanthoplasty

          การผ่าตัดเปิดหัวตา เป็นวิธีการผ่าตัดที่ช่วยให้ดวงตาดูโตเรียวยาว และดูหวานขึ้น เหมาะกับตาของคนเอเชีย เพราะมีเนื้อคลุมปิดหัวตาอยู่เดิม ซึ่งการผ่าตัดเปิดหัวตา มีหลายเทคนิค โดยคุณหมอรวงข้าว ได้คิดค้นเทคนิคที่เรียกว่า Expert Epicanthoplasty ซึ่งเป็นวิธีการเปิดหัวตาโดยใช้เลเซอร์ รอยแผลมีขนาดเล็ก เกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงตาอย่างเห็นผลชัดเจน มีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นน้อย  

        ผลของการผ่าตัดเปิดหัวตา จะช่วยให้ดวงตาดูเรียวยาวขึ้น โดยรวมดูตาโตหวานขึ้น พื้นที่ตาขาวบริเวณด้านหัวตามากขึ้น ทั้งยังช่วยให้คนที่ลูกตาดูเขเข้า มีดวงตาที่ดูตรงขึ้นอีกด้วย  การผ่าตัดเปิดหัวตา ร่วมกับการทำตาสองชั้นด้วยเทคนิค Lovely Blepharoplasty จะยิ่งทำให้ดวงตาที่เล็ก มีความเปลี่ยนแปลงที่สวยขึ้น ดวงตาดูกลมโตขึ้นอย่างชัดเจน

       การเปิดหัวตาด้วยเทคนิค Expert epicanthoplasty หลังทำจะไม่มีอาการบวมช้ำ เห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีหลังทำ รอยแผลจะเล็กมาก แทบไม่เห็นรอยแผล ไม่ต้องพักฟื้นใดๆ เพียงหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ ที่แผล ประมาณ 9-10 วัน 

 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล