รักษาหางตาตก ยกหางตา

รักษาหางตาตก ยกหางตา

ผ่าตัดยกหางตา ซ่อนแผลใต้คิ้ว (Sub-brow lift)

เป็นการผ่าตัดยกหางตา โดยซ่อนรอยแผลไว้ที่แนวขอบคิ้วด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงรอยแผลเป็น กรณีผู้ที่มีหางตาตก หรือลักษณะกระดูกโหนกคิ้วโค้งลง สามารถทำเป็นการผ่าตัดอย่างเดียวได้ในกรณีผู้ที่ไม่มีหนังตาส่วนเกินมาก หรือทำร่วมกับการผ่าตัดทำตาสองชั้น ในกรณีที่ต้องการให้หางตายกขึ้น แต่หลีกเลี่ยงรอยแผลหางตาที่ยาวออกไป

 คลิกเพื่อชมภาพรีวิวการทำตามากที่สุด http://lovelyeyeclinic.com/th/gallery

          

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล