รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ดึงกล้ามเนื้อตา

รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ดึงกล้ามเนื้อตา

ทำตาสองชั้นแบบลีเวเตอร์ให้ตากลมโต

เป็นการทำตาสองชั้น ร่วมกับการปรับระดับกล้ามเนื้อตา ในปริมาณที่พอเหมาะ ให้ออกแรงได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถยกเปลือกตาได้ดีขึ้น สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 

เป็นเทคนิคซึ่งช่วยให้ดวงตาด้านในดูกลมโตขึ้น สดใสขึ้น โดยไม่ต้องพยายามเบิ่งตาให้โต

เหมาะกับผู้ที่มีอาการตาสองข้างดูง่วงนอน ตาดูปรือ ไม่สดใส หรือชอบสไตล์ตาสองชั้นหลบในแบบเกาหลี

 

การแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis)

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

กรณีที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง  หรือออกแรงได้ไม่เต็มที่ มีลักษณะตาดูปรือ ตาตก ดูง่วงนอน ตาไม่เท่ากัน 

การผ่าตัดวิธีนี้ มีขั้นตอนที่พิเศษ มากกว่าการทำตาสองชั้นปกติ คือ จะมีการลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อตา Levator Palpebrae Superioris เพื่อ ปรับระดับให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น สามารถยกเปลือกตาได้ดีขึ้น  แก้ปัญหาอาการตาปรือตาง่วงนอนได้

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยฉีดยาชาบริเวณเปลือกตา

 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล