ทำตาสองชั้นตกแต่งหางตาให้ยกขึ้น

การทำตาสองชั้นโดยตัดตกแต่งหนังบริเวณหางตาให้ยกขึ้น (Extra Blepharoplasty)

สำหรับผู้ที่มีหนังตาเกิน หรือไขมันส่วนเกินตกลงมาทับตาสองชั้นเดิม หรือมีตาชั้นเดียวและหนังตาเยอะมาก เนื้อบริเวณหางตากอง หนังตาตก   การผ่าตัดวิธีนี้ จะต้องมีการตกแต่งเนื้อส่วนเกินที่ตกเกินลงมาบริเวณหางตาให้ตาดูยกขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหางตาตกด้วย

การผ่าตัดทำตาสองชั้นเทคนิคนี้ จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการวาดขนาดนั้นตาและหนังตาส่วนเกินที่ต้องกำจัดออกไปให้อยู่ในระดับที่พอดี เพื่อให้ผลลัพท์ออกมาดีที่สุด คือไม่เหลือเนื้อกองบริเวณหางตา หางตาดูยกขึ้น ไม่เกิดผลข้างเคียง 

 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล