ขยายหางตา ปรับมุมหางตา

การผ่าตัดขยายหางตา

เป็นการผ่าตัดบริเวณมุมตาด้านข้าง ซึ่งส่งผลให้ พื้นที่ตาด้านข้างยาวขึ้น โดยเทคนิกการผ่าตัด จะใช้เลเซอร์ตัดตกแต่งมุมหางตาด้านข้างให้ยาวออกไป และจะมีการเย็บที่ป้องกันไม่ให้หางตากลับมาปิดซ้ำด้วย

การผ่าตัดขยายหางตา เป็นการผ่าตัดเล็ก ไม่ต้องพักพื้นใดๆ รอยแผลขนาดเล็กมาแทบมองไม่เห็น เพราะจะอยู่ตรงมุมหางตาพอดี

ผลที่ได้คือดวงตาที่ดูเรียวยาวมากขึ้น

 

การผ่าตัดขยับมุมตาล่างลง 

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

เป็นการผ่าตัดเพื่อขยับให้มุมหางตาต่ำลง เพื่อช่วยให้พื้นที่ตาขาวด้านหางตาเห็นมากขึ้น  เหมาะกับผู้ที่มีลักษณะดวงตาที่ดูขี้ขึ้นมากเกินไป หรือผู้ที่มีพื้นที่ตาขาวด้านหางตาน้อย แก้ตาชี้

สามารถทำเป็นการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวหรือทำร่วมกับการขยายหางตาออกด้านข้าง เพื่อช่วยให้พื้นที่ตาขาวด้านหางตาเพิ่มมากที่สุด

 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล