การทำตาที่มากกว่าการทำตาสองชั้นเพียงอย่างเดียว

 

               บริเวณรอบดวงตาของแต่ละคนจะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน ปัญหา จุดบกพร่อง หรือโรคที่เป็นเกี่ยวกับดวงตาจึงแตกต่างกัน ดังนั้น หากอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆ บริเวณรอบดวงตา เราต้องพิจารณาหลายๆ ด้าน ไม่ใช่แค่เพียงทำตาสองชั้นแบบเดียวแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหารอบดวงตาที่เป็นอยู่ได้  เพราะบางคนอาจจะมีปัญหาอื่นร่วมด้วย โดยที่ไม่รู้ตัว  หากแก้ไม่ตรงจุดอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ แก้ไขได้ยากและเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา ฉะนั้นหากอยากทำตาสองชั้น หรือแก้ไขปัญหาบริเวณรอบดวงตาแบบตรงจุด ควรจะปรึกษาและทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์สูง จะได้แก้ไขปัญหาให้เราได้อย่างตรงจุดและตรงตามความต้องการของเรา

 

              ที่ Lovely Eye and Skin Clinic  มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขและรักษาปัญหาบริเวณรอบดวงตาโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ได้มีคุณหมอรวงข้าวเพียงท่านเดียวเท่านั้น  แต่ยังมีจักษุศัลยแพทย์อีกหนึ่งท่านคือ …พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล หรือ หมอจัน จักษุศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการศัลยกรรมความงามรอบดวงตา

 

1494230351099.jpg
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล หรือ หมอจัน

  • จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ( Oculoplastic and Reconstructive Surgery )

  • นอกจากการศัลยกรรมตาสองชั้นเพื่อความสวยงามแล้ว ยังเป็นการรักษาปัญหาต่างๆ รอบดวงตาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเชิงลึกยิ่งขึ้น  ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี 

  • การศึกษาด้านศัลยกรรมรอบดวงตาเฉพาะทางอีกมากมายในสหรัฐอเมริกาและเกาหลี ด้านการผ่าตัดแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง  เติมไขมันในกรณีเบ้าตาลึก เย็บเอ็นตาล่างแก้อาการตาแบะ การผ่าตัดยกแก้ม

  • แม้กระทั่งการแก้ปัญหาตาที่เคยทำมาแล้วที่แก้ยากๆ คุณหมอก็สามารถแก้ได้

  • คุณหมอเป็นสมาชิก สมาคมจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างกระดูกเบ้าตาแห่งประเทศไทย

 

 

ตัวอย่างเคสแก้ไขปัญหาบริเวณรอบดวงตาของคุณหมอจัน พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล

 

D0219 อุมาวดี ไชยอรรถ.png
ทำตาสองชั้นพร้อมรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้านขวามือของคนไข้

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


C0101 ชวศรณ์ อิทธิพันธกร.png
แก้ตาสองชั้นและแก้กล้ามเนื้อตาที่ผ่าตัดมาจากเกาหลี

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


 

C0109 จันทรัตน์ เจริญกิจพูลผล สองชั้นเติมไขมันหมอจัน.png

ตาสองชั้นพร้อมรักษาเบ้าตาลึก โดยการปลูกไขมัน

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


 

C070 ชนัดดา.jpg
ตาสองชั้น + เปิดหัวตา + รักษากล้ามเนื้อตา

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


D0200 ธัญพัฒน์.jpg
แก้ตาสองชั้นที่ทำมาจากที่อื่น + รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง + รักษาเบ้าตาลึก โดยการปลูกไขมัน

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


C0102 เพ็ญพิไล เฮ้าเจริญวรกุล.png
ทำตาสองชั้นและ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


C0103สุดใจ แซ่เอ็ง.png
ทำตาสองชั้นและ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

​The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 


 

C0104 นฤชล ขันเปี๊ย แก้อาการขอบตาเป็นพังผืด.png
แก้ไขชั้นตาและดึงกล้ามเนื้อตาขวา               

​The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 


C0105 นันทภรณ์ หอมชื่น.png
แก้ไขชั้นตาและรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้านขวา

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


 

C0108 อลงกต วงศ์กิจดี.png
ทำตาสองชั้นและรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้านซ้าย

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


category: